Vodiči
majitelia áut
pozor

Nové garáže vo vašom okolí. Firma SELL - SLOVAKIA s.r.o. pripravuje výstavbu hromadných garáží pre osobné vozidlá.

Výstavba garáží, garážových domov,

vežových garáží a parkovacích domov

Ponuka

Ponuka výstavby radových garáží, jedno, dvoj a trojpodlažných garážových domov, vežových garáží a parkovacích domov.

Pripravované projekty

Garážovo- parkovací dom - Prešov – Sekčov

V súčasnosti sa všetky mestá potýkajú s obrovským množstvom áut zaparkovaných na sídliskách. Parkujú všade, na chodníkoch a aj na trávnikoch. Pre mnohé mestá a sídliská je to niekedy neriešitelný problém. Tento problém však treba cím skôr začať riešiť.

Firma Sell Slovakia s.r.o. ponúka riešenie v podobe niekoľkých druhov garáží, ktoré sú viac alebo menej vhodné pre tie ktoré sídliská. Snaží sa nájsť optimálne riešenia vo všetkých smeroch.

Sell Slovakia s.r.o.
tel./fax: 055/632 4175
mobil: 0911 608 460

SELL SLOVAKIA s.r.o. | design by: Template World